Team Infectieziekten

Voorkom uitbraak en verspreiding van infectieziekten!
Infectionary leert medewerkers spelenderwijs over hygiëne en infectiepreventie.

Instructies; folders; tolken; en ondersteuning door GGD Twente.

Per 1 januari 2019: Uitbreiding meldingsplicht hepatitis C

In de Wet publieke gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden. Deze meldingen worden “Artikel 26 meldingen” genoemd.

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander.

Terugblik op het Symposium Spin in het Web! Infectiepreventie op de werkvloer, maart 2018

van de teams Infectieziektebestrijding van de GGD'en in Gelderland en Overijssel