Voor zorg en welzijn

Meldingsplicht van en maatregelen tegen infectieziekten.
En wat te doen bij prikaccidenten?

Rijksvaccinatieprogramma
Jeugdarts en -verpleegkundige
Richtlijnen gezondheidsrisico's

Samenwerking humane en veterinaire sector.

OGGZ: Meldpunt Woningvervuiling en het Inloopspreekuur Dak- en thuislozen

Krijg je in jouw vakgebied te maken met een slachtoffer van seksueel geweld? Verwijs het slachtoffer dan door naar het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek.

De medische expertise ten behoeve van politie en justitie.