Over de GGD

GGD Twente in woord en beeld

Missie, bestuur, organisatie, samenwerking en kwaliteit.

Arts in opleiding tot specialist Maatschappij & Gezondheid.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het GGD Twente panel.
Ideeënbus en klachtenformulier.
De disclaimer.

Over persoonsgegevens in webformulieren en dossiers en het verzenden van gegevens.
Het privacyreglement en de privacyfunctionaris.

Een zestal ontwikkelingen uitgelicht.