Over de GGD

GGD Twente in woord en beeld

Missie, bestuur, organisatie, samenwerking en kwaliteit.

Arts in opleiding tot specialist Maatschappij & Gezondheid.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het GGD Twente panel.
Ideeënbus en klachten.
De proclaimer.

Over de privacyverklaring, persoonsgegevens, dossiers en het veilig verzenden van gegevens.

Een zestal ontwikkelingen uitgelicht.