Over de GGD

GGD Twente in woord en beeld

Missie, bestuur, organisatie, samenwerking en kwaliteit.

Wat zijn de mogelijkheden?

Het GGD Twente panel
Als je vindt dat het bij de GGD beter kan: de klachtenregeling
Disclaimer

Over persoonsgegevens in webformulieren en dossiers en het verzenden van gegevens.
Het privacyreglement en de privacyfunctionaris.

Een zestal ontwikkelingen uitgelicht.