In de Wet publieke gezondheid staan de meldingsplichtige ziekten beschreven. Tuberculose valt onder de groep B1.

Dit betekent dat een patiënt met tuberculose binnen 1 werkdag bij de afdeling Tuberculose-bestrijding van de GGD moet worden gemeld.

Dit kan alleen gedaan worden door de arts die de diagnose heeft gesteld. Het gaat om alle vormen van tuberculose, dus zowel pulmonale als extra-pulmonale tuberculose. Na de melding neemt een TBC-verpleegkundige contact op met de patiënt. De GGD start dan als dat nodig is een bron- en contactonderzoek. De TBC-verpleegkundige begeleidt de patiënt gedurende de hele behandeling.

Ook vragen wij een tuberculose-infectie (TBI) te melden. De verpleegkundige begeleidt ook deze patiënten. Bij toestemming van de patiënt wordt hij of zij geregistreerd bij het RIVM.

Contact met Tuberculose­bestrijding

Neem contact op met het team Tuberculose­bestrijding voor vragen en/of het melden van een TBC-patiënt of een TBI.