In de Wet publieke gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden.

Deze meldingen worden 'artikel 26-meldingen' genoemd. Artikel 26 is bedoeld voor instellingen waar groepen mensen wonen of dagdelen verblijven, die kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

Een artikel 26-melding doen

Wie moeten melden?

  • verpleeg- en verzorgingshuizen
  • ziekenhuizen
  • instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • AZC’s
  • opvang voor dak- en thuislozen
  • residentiële jeugdinrichtingen

Wat moet er gemeld worden?

Als er een ongewoon aantal zieken is met:

  • maag- en darmklachten (bijvoorbeeld diarree en braken)
  • geelzucht 
  • huidaandoeningen (bijvoorbeeld vlekjesziekten of krentenbaard)
  • andere ernstige infecties van infectieuze aard (bijvoorbeeld corona, hersenvliesontsteking of luchtweginfecties)

Bekijk de tabel in het 'LCI-draaiboek artikel 26-meldingen Wpg-instellingen' over wat je precies moet melden.

Vragen en advies

Met vragen en voor advies kun je contact opnemen met het team Infectieziekten van GGD Twente.

Geef aan of je hebt kunnen vinden wat je zocht
Invalid Input
Ongeldige invoer