Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabongevallen, waarbij iemand in contact komt met het bloed of lichaamsvloeistof van een ander.

Prikaccidenten komen regelmatig voor. Behandelend artsen kunnen met de 'Samenvatting prikaccidenten' snel een risico-inschatting op basis van de aard van het accident maken.

Het 'Draaiboek Landelijke richtlijn prikaccidenten' van het RIVM gaat uitvoerig in op het onderwerp. De Samenvatting en het Draaiboek vind je op: RIVM, Landelijke richtlijn prikaccidenten.

Arbo

De meeste prikaccidenten vinden plaats tijdens werktijd. Conform Arbowetgeving zijn werkgevers verplicht de gezondheid van werknemers te beschermen. Een regeling voor prikaccidenten valt hier onder.

Als werkgevers zelf geen voorzieningen getroffen hebben voor het afhandelen van prikaccidenten, of hier vragen over hebben, kunnen ze terecht bij Prikpunt. Prikpunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prikaccidenten.

 logo van Prikpunt en de tekst "Meld een prikaccident altijd bij het PrikPunt! 088 - 774 54 63, 24 uur per dag, 7 dagen per week".

Privé

Prikaccidenten in de privé sfeer komen zelden voor. Wanneer een particulier een prikaccident meldt bij de GGD Twente, verwijzen we naar de eigen huisarts of de huisartsenpost.
De huisarts kan als dat nodig is, tijdens kantoortijden, advies vragen aan de dienstdoende arts infectieziektebestrijding van GGD Twente. Deze is te bereiken via het team Infectieziekten van GGD Twente.