Tuberculose (of TBC) is een infectieziekte.

Mensen krijgen het door de tuberkelbacterie. De ziekte kan overal in het lichaam voorkomen. Meestal komt het voor in de longen.

Heeft iemand besmettelijke longtuberculose? Dan kan hij iemand anders besmetten. Dan noemen we het "open tuberculose".

Besmetting met Tuberculose

Als een patiënt met open tuberculose hoest of niest, kunnen er bacteriën uit de longen in de lucht komen. Als een ander deze bacteriën inademt, kan hij / zij besmet worden. Maar dan moeten de bacteriën wel eerst helemaal diep in de longen terecht komen.
De meeste bacteriën komen niet zover. Hoe vaker en hoe langer je dicht bij iemand met open tuberculose bent, hoe meer kans dat je besmet kunt raken.

Besmet, dus ziek?

Lang niet altijd!
Is iemand besmet met de tuberkelbacterie? Dan is er een kans van ongeveer 10% dat hij de ziekte tuberculose krijgt. Deze kans is het grootst in de eerste twee jaar nadat hij besmet is geraakt. De tijd tussen besmetting en ziek worden kan enkele weken tot vele jaren duren.

Heeft iemand minder weerstand? Dan is de kans dat hij de ziekte krijgt groter.

Klachten

De klachten bij tuberculose kunnen zijn:

  • hoestklachten (langer dan 3-4 weken)
  • koorts
  • ’s nachts zweten
  • geen zin in eten
  • afvallen
  • erg moe

Behandeling

Tuberculose kan goed behandeld worden met medicijnen. Meestal duurt deze behandeling een half jaar.
De verpleegkundige van de GGD helpt mensen bij de behandeling.

Vragen?

Neem contact op met Tuberculosebestrijding GGD Twente.
Voor meer informatie kun je ook kijken op kncvtbc.org: over tuberculose.

In English

For information about tuberculosis you can check the following websites: