De verspreiding van resistente bacteriën en virussen voorkómen, dat is belangrijk.

Ze kunnen infecties veroorzaken bij cliënten. Ouderen vormen een kwetsbare groep waarbij infecties ernstig kunnen verlopen. Ze worden erg ziek, wat voor vermindering van hun levenskwaliteit zorgt.

Uitbraak met gevolgen

Infecties bij cliënten hebben daarnaast gevolgen voor de zorgverleners. Zij moeten extra werkzaamheden verrichten. Bovendien lopen zij zelf risico op besmetting, met alle gevolgen van dien: voor henzelf en voor de organisatie, zoals ziekteverzuim.

Een uitbraak heeft veel impact op de zorgorganisatie. Extra personeel en maatregelen zijn nodig om de uitbraak tegen te gaan. De kosten daarvan lopen vaak hoog op. Met Infectionary verkleint u het risico.

Wie speelt Infectionary?

Het spel is voor verzorgenden mbo niveau 1, 2 en 3 en verpleegkundigen mbo niveau 4 en hbo niveau 5, werkzaam in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen en in de wijkverpleging. Infectionary is voor ieder niveau een leuke en uitdagende manier om te leren.

Wat is het effect van Infectionary?

Uit onderzoek blijkt het volgende:

  • de game zorgt voor kennisvergroting
  • 77% van de spelers heeft meer kennis over hygiëne en infectiepreventie.
  • 54% van de spelers gaat anders handelen.
  • spelers waarderen Infectionary met een rapportcijfer 7,0.

Accreditatiepunten

Spelers kunnen met Infectionary 2 V&VN-accreditatiepunten krijgen. Deze worden automatisch bijgeschreven.

Managementrapportages

Infectionary geeft managementrapportages voor inzicht in de kennis van zorgpersoneel op het gebied van infectiepreventie. De rapportage geeft informatie over behaalde accreditatiepunten en kennis van verschillende onderwerpen zoals basishygiëne, MRSA, BRMO, griep en noro.

Wat kost Infectionary?

Infectionary is gratis voor verpleeghuizen, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en thuiszorgorganisaties.
De kosten zijn gesubsidieerd door VWS-subsidie van het ABR-zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

Interesse in Infectionary?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. Stuur een mailtje naar:

info@infectionary.nl

 

 

Logo Infectionary

wordt mede mogelijk gemaakt door:

logo ABR Zorgnetwerk Euregio - Zwolle

logo ABR zorgnetwerk zuid west nederland

logo GAIN Gelders anitbioticaresistentie en infectiepreventie netwerk

logo ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport