Dit is de website van GGD Twente. We doen uiteraard ons best de site juist en actueel te houden.

Toch kan er soms iets fout gaan. Jouw suggesties voor verbeteringen zijn welkom bij de webredactie.

Cookies

Deze site plaatst cookies om de site goed te laten werken. Verder plaatsen we cookies om de bezoekersaantallen te kunnen meten. Meer over cookies.

Hergebruik

Je mag de teksten op deze site hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Vermeld dan wel de bron. De foto's op deze site mag je niet hergebruiken, behalve met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van GGD Twente.

Risico

Het gebruik van de informatie op deze website gebeurt voor eigen risico en kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling door een arts. Bij twijfel over gezondheid, behandeling, medicijnen of vaccinaties neem je contact op met je arts of apotheek.

Aansprakelijkheid

Je kunt geen rechten ontlenen aan deze website. GGD Twente sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

RIVM

Veel informatie over infectieziekten is afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De informatie is ontwikkeld in samenwerking met diverse organisaties en beroepsgroepen. Ook aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.