Goede toegang voor alle bezoekers.

Wij vinden het als gezondheidsorganisatie belangrijk dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot onze informatie. Daarom besteden we veel aandacht aan de digitale toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid van onze site.

Deze website voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen op AA-niveau (februari 2020). Op dit moment voeren we opnieuw een toegankelijkheidsonderzoek uit.

Toch een drempel?

Stuit je op een probleem op onze website? Heb je een vraag of opmerking? Dan horen we het graag.

Contact met de webredactie

Alvast dank voor je opmerking. Ook kun je eventueel een klacht indienen.

Toegankelijkheidsverklaring ggdtwente.nl

De verklaring van GGDTwente.nl vind je in het landelijk Register van toegankelijkheidsverklaringen van overheidsinstanties:

Het toegankelijkheidslabel van GGD Twente. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Toegankelijkheidsverklaringen overige sites van GGD Twente

www.twentsegezondheidsverkenning.nl

Het toegankelijkheidslabel van Twentse Gezondheids Verkenning. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

panel.ioresearch.nl/panel/ggdtwente

Status toegankelijkheidslabel van GGD Twente Panel. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.