De medische expertise ten behoeve van politie en justitie.

Artsen, bijvoorbeeld huisartsen en bedrijfsartsen, kunnen naast hun reguliere baan ook forensisch arts bij de GGD zijn. De forensisch artsen van GGD Twente zijn bij toerbeurt 24 uur per dag voor deze speciale taak bereikbaar en beschikbaar voor politie en justitie.

Niet-natuurlijke dood, of een vermoeden van niet-natuurlijke dood, moet gemeld worden bij de forensisch arts van de GGD.

Voor meldingen en vragen

Neem contact op met de forensisch arts van de GGD.

Het werk van de forensisch arts

"Plaats delict: één van de 14 Twentse gemeenten;
Situatie: dodelijk slachtoffer gevonden in woning;
Vraag: is hier sprake van een niet-natuurlijke dood?"
Dit is slechts één van de vele praktijksituaties waar een forensisch arts mee te maken kan krijgen. Elke dag is anders, geen enkele situatie is hetzelfde.

Taken

De eerstelijns forensisch arts houdt zich bezig met medische zorg voor arrestanten en gedetineerden en verzorgt het medisch sporenonderzoek bij verdachten en slachtoffers van geweld. Ook treedt de forensisch arts op als gemeentelijk lijkschouwer.

Het takenpakket bestaat onder andere uit:

  • arrestantenzorg
  • afnemen van bloedproeven
  • uitvoeren DNA-test
  • lijkschouw (oa bij ongeval, euthanasie, NODO-procedure)
  • sporenonderzoek (oa bij zedenzaken)
  • letselbeschrijving
  • psychiatrische beoordelingen bij arrestanten en passanten

Hij/zij heeft in de uitvoering te maken met een groot aantal organisaties en functionarissen.

De forensische geneeskunde kent ook tweedelijns artsen. Het gaat dan om forensisch medische specialismen zoals forensische psychiatrie en forensische pathologie.

Opleiding

Meer dan andere artsen moet een forensisch arts weten welke taken politie, Openbaar ministerie, rechtspraak, Rijksoverheid (ministerie van justitie en binnenlandse zaken) en gemeenten hebben in opsporing en berechting van strafbare feiten en de handhaving van de openbare orde.

De belangrijkste activiteiten van de eerstelijns forensisch arts en de context waarin deze verricht worden, komen in de basisopleiding uitgebreid aan de orde.

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding tot forensisch arts?
Kijk op artsMG.nl.

Wil je meer weten over onze forensisch dienst?
Bel ons en vraag naar Martina Evers, forensische arts of naar Margot Vlutters, teamleider Forensische dienst.