Op school

We nodigen jou samen met je kind uit op een locatie van de Jeugdgezondheid.

In groep 7 van het basisonderwijs nodigen we je kind opnieuw uit voor een gezondheidscheck. 

In klas 2 van het voortgezet onderwijs nodigen we je kind nog een keer uit voor een gezondheidscheck. 

In klas 3 of 4 van het VO krijg je een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid en jouw dagelijks leven. Op school, thuis en in je vrije tijd.

De juiste aanpak voorkomt dat hoofdluis een hardnekkig probleem wordt.

Elke school heeft leerlingen over wie de leraren zich zorgen maken.

Het komt voor dat kinderen en jongeren langdurig niet of weinig naar school gaan. Soms is een oplossing moeilijk en vaak is er al veel geprobeerd.