In groep 7 van het basisonderwijs nodigen we je kind opnieuw uit voor een gezondheidscheck. 

Je kind krijgt hierover een brief met de post toegestuurd. Ook krijg je een een digitale nieuwsbrief over de ontwikkeling van kinderen in groep 7. De check zelf duurt ongeveer 10 minuten.

Vragenlijst

Ook als je kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid volgen. Zoals we dat ook op het consultatiebureau deden. De gezondheidscheck in de basisschoolperiode is hiervoor een belangrijk middel. We kijken of je kind goed groeit. En als het nodig is ook of je kind goed kan zien en horen.

Maar we letten niet alleen op gezonde groei. We kijken ook naar gedrag, welzijn en leefstijl van je kind. Daarom vragen we je als ouder (of verzorger) om thuis samen met je kind op de computer, tablet of smartphone een vragenlijst in te vullen. De inloggegevens staan in de brief die je kind van ons krijgt. Ook school kan aandachtspunten aangeven.

Resultaat

Samen met de vragenlijst geeft de check een goed beeld van je kind. Na de check krijg je altijd schriftelijk bericht van de uitkomsten. Als het nodig is, nemen we telefonisch contact op.

Vervolg nodig?

Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Als dat nodig is, dan wordt je kind samen met jou uitgenodigd voor een vervolgonderzoek.

Samenwerking school met Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid op school), opvoedproblemen, aanpak hoofdluis en pesten, enzovoort.