In klas 2 van het voortgezet onderwijs nodigen we je kind nog een keer uit voor een gezondheidscheck. 

Je kind krijgt hierover een brief met de post toegestuurd. De check duurt ongeveer 15 minuten.

Gezondheid en welbevinden

Tijdens de gezondheidscheck kijken we naar groei en ontwikkeling. Maar we letten niet alleen op gezonde groei. We kijken ook naar gedrag, welzijn en leefstijl van je kind. Daarom vragen we je als ouder (of verzorger) om thuis samen met je kind op de computer, tablet of smartphone een gezondheidsvragenlijst in te vullen. De inloggegevens staan in de brief die je kind van ons krijgt.

Daarnaast vragen we je kind op school nog een korte vragenlijst in te vullen met een aantal vragen op psychosociaal gebied. Ook school kan aandachtspunten aangeven. Wanneer dat nodig is, wordt er een gehoortest, ogentest of een uitgebreider onderzoek bij lichamelijke klachten gedaan. Uiteraard denken wij ook graag mee als er vragen zijn over ziekte (afwezigheid), gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten, enzovoort.

Team Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts of verpleegkundig specialist, een jeugdverpleegkundige en doktersassistente. De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheid over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de school, met toestemming van jou als ouder, advies vragen aan Jeugdgezondheid over extra ondersteuning van je kind.

Meer weten?

Je kunt contact met ons opnemen. Je kunt ook je vraag stellen via ons contactformulier.