We nodigen jou samen met je kind uit op een locatie van de Jeugdgezondheid.

Je krijgt de uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek met de post toegestuurd. Daar staat in waar jij en je kind worden verwacht. Soms is dit op een andere locatie dan waar je voorheen op het consultatiebureau kwam. Soms is het gezondheidsonderzoek onder schooltijd gepland. Helaas kan dat niet anders. We vragen je dit dan aan de leerkracht van je kind door te geven. Ook krijg je in een e-mail de nieuwsbrief over 5-jarigen

Waarom dit gezondheidsonderzoek?

Wij willen graag dat jouw kind gezond opgroeit en de beste kansen krijgt op een goede gezondheid. Daar leveren we als Jeugdgezondheid graag een bijdrage aan. Jouw kind groeit elke dag weer door nieuwe dingen te leren. Praten, bewegen, leren en omgaan met anderen. Ook dat is groei. Samen met jou en school kijken we graag of dat groeien goed gaat. Bijvoorbeeld tijdens de gezondheidsonderzoeken. Samen met jou kijken we wat je kind nodig heeft om goed te kunnen groeien. Misschien is je kind al onder controle van een specialist? Ook dan is dit gezondheidsonderzoek belangrijk.

Vragenlijst

We vragen je om thuis op de computer, tablet of smartphone een gezondheidsvragenlijst in te vullen. De inloggegevens staan in de uitnodiging die je van ons krijgt. En ook school kan, met jouw toestemming, aandachtspunten aangeven.

Gezondheidsonderzoek

Samen met de vragenlijst geeft het onderzoek een goed beeld van je kind. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 minuten. De doktersassistente kijkt of je kind goed groeit. Daarnaast test ze of je kind goed ziet en hoort. Bekijk alvast het oefenmateriaal voor de ogentest. Maar we letten niet alleen op gezonde groei. We kijken ook naar gedrag, welzijn en leefstijl van je kind. Tijdens het onderzoek kun je vragen stellen aan de doktersassistente. Misschien heb je vragen over het opvoeden of opgroeien van je kind? Of maak je je ergens zorgen over?

Vervolg

Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige is meestal aanwezig op de locatie van het onderzoek. Als het nodig is, kan je kind dan op hetzelfde moment ook nog bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. Soms maken we, in overleg met jou, een nieuwe afspraak.

Samenwerking school met Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), opvoedproblemen, aanpak hoofdluis en pesten, enzovoort. De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheid over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de intern begeleider van de school of de leerkracht advies vragen aan Jeugdgezondheid over extra ondersteuning van je kind. Natuurlijk met toestemming van jou als ouder.