FMEK: een specialisatie binnen het forensisch medisch onderzoek. 

Bij een vermoeden van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik is het belangrijk het lichamelijk letsel bij een kind zo snel mogelijk vast te leggen en te beoordelen. Een nauwkeurige beschrijving van het letsel voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over de aard, de ernst en het herstel van het opgelopen letsel.

In regio Oost-Nederland werken de vijf GGD-en samen. Onze forensisch artsen FMEK zijn onafhankelijk en opgeleid om letsel die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling helder te beschrijven en te duiden. Forensisch verpleegkundigen ondersteunen hierbij. De forensisch artsen FMEK werken in opdracht van politie, Justitie of Veilig Thuis door heel regio Oost-Nederland.


In onze cookieverklaring vind je meer informatie: www.ggdtwente.nl/cookieverklaring.

Meer over het FMEK programma vind je op de website van GGD GHOR Nederland.