De medische expertise ten behoeve van politie en justitie.

Bij nacht en ontij kunnen ze opgeroepen worden: een verkeersongeval, een zelfdoding, een moord. De forensische artsen van GGD Twente moeten tegen een stootje kunnen als ze op pad gaan en in dit soort onverwachte stressvolle situaties terecht komen. De forensisch arts is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor de Twentse gemeenten en voor de politie.

Belangrijke taken

Een belangrijke taak van de forensisch arts is te onderzoeken of bij een sterfgeval mogelijk sprake is van een niet-natuurlijke dood. Deze taak vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging. Dit is een gemeentelijke taak, waarbij de forensisch artsen fungeren als gemeentelijk lijkschouwer. Ook houdt de forensische dienst toezicht op de correcte uitvoering van euthanasie.

Een belangrijk deel van het werk verricht de forensische dienst voor de politie. Op basis van een contract van GGD Twente met Politie Oost Nederland leveren de forensisch artsen geneeskundige expertise bij forensische opsporing, bij arrestantenzorg en soms voor het verrichten van specifieke handelingen zoals bloedafname of het nemen van DNA-monsters.

Voor de arrestanten in het arrestantencomplex in Borne is de forensisch arts de huisarts die de benodigde medische zorg verleent.

Teamsamenstelling

Het team van de forensische dienst van GGD Twente bestaat op dit moment uit elf personen. Twee ‘interne’ forensische artsen in vaste dienst bij GGD Twente en zeven ‘externe’ forensische artsen, die op basis van een freelance contract diensten verlenen. Ter ondersteuning van het team is een secretariaat beschikbaar, bestaande uit twee ervaren medewerkers die zorg dragen voor administratieve en financiële afhandeling van de werkzaamheden, en de organisatie en verslaglegging van diverse overleggen.

Het forensisch team is gecertificeerd voor kwaliteitsschema van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen).

Voor meldingen en vragen

Neem contact op met de forensisch arts van GGD Twente.

Meer informatie

Wil je meer weten over de opleiding tot forensisch arts?
Kijk op arts Maatschappij en Gezondheid.

Wil je meer weten over onze forensisch dienst?
Bel ons en vraag naar Harry Rietman, teamleider Forensische dienst