Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. 

Dát is waar we in Twente naar streven. Want alle kinderen hebben recht op een gezonde, veilige en kansrijke start. Een start waar zij een leven lang profijt van hebben. 

Het logo van JOGG Twente, met daarop de tekst: JOGG Twente. Gezonde jeugd, gezonde toekomst.

Samen gezond gewoon maken in Twente

Een gezonde leefstijl (eten, bewegen, lekker in je vel zitten, meedoen, slapen enzovoort) is een belangrijke voorwaarde voor een gezond gewicht. Maar de gezonde keuze, is niet altijd de makkelijke keuze. Met de JOGG-aanpak werken we samen aan het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. De hele Twentse samenleving kan daar aan bijdragen: scholen, supermarkten, (sport)verenigingen, de buurt, bedrijven, lokale bestuurders, professionals, kinderen én hun ouders gaan aan de slag. Zo maken we samen gezond gewoon in Twente.

JOGG-gemeenten in Twente zijn: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen.

De JOGG-werkwijze

 • JOGG is een lokale, integrale aanpak om samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder te maken.
 • We richten ons op leefomgevingen waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, school en kinderopvang, buurt, sport en bewegen, vrije tijd, werk en media. 'It takes a village to raise a child' (zie figuur hieronder).
 • We werken aan 6 belangrijke voorwaarden: Politiek-bestuurlijk draagvlak, Monitoring en evaluatie, Publiek-Private samenwerking, Gedeeld eigenaarschap, Verbinding preventie en zorg, Communicatie. Deze voorwaarden vormen de basis voor de activiteiten die worden uitgevoerd door het regionale en/of lokale werknet, dat bestaat uit beleidsbepalers, professionals en volwassenen die het kind omringen (zie figuur hieronder).
 • Met de JOGG-aanpak worden de fundamenten gelegd voor duurzame beleidsveranderingen. Bijvoorbeeld water drinken in plaats van zoete drankjes, thuis meer groente eten en aandacht voor het belang van goed slapen, scholen die in het lesprogramma aandacht hebben voor mentaal welbevinden en lekker in je vel zitten, supermarktbeleid dat gezonde voedselkeuzes stimuleert, meer sport en speelmogelijkheden in de wijk, veilige fietsroutes naar school en gezondere school- en sportkantines.
 • JOGG sluit aan bij bestaande activiteiten en structuren in de Twentse gemeenten. Lokale structuren die in de uitvoering een connectie met de jeugd hebben en jongeren betrekken bij de aanpak. Denk aan buurtsportcoaches, lokale supermarkten, scholen en sportorganisaties, maar ook aan lokale sport- en preventie-akkoorden waar inwoners bij betrokken worden.
 • Elke JOGG-gemeente heeft een lokaal team, dat bestaat uit een JOGG-beleidsmedewerker en -regisseur. Dit team zorgt voor de lokale plannen en uitvoering daarvan, en betrekt daarbij de nodige samenwerkingspartners.   

Dit diagram geeft de werkwijze van JOGG weer. De beschrijving lees je in het 2e en 3e punt onder de alinea 'De JOGG-werkwijze'.

De rol van GGD Twente

GGD Twente is aanjager van de JOGG-aanpak in Twente. In de gemeenten gebeurt het. Binnen de GGD is een regiocoördinator aangesteld: Tessa Huisjes. Zij:

 • zorgt voor samenwerking, verbinding en samenhang in de regionale aanpak en tussen de gemeenten.
 • schrijft en voert regionale regie over het plan van aanpak en de ontwikkelingen en onderdelen die op Twents niveau opgepakt kunnen worden.
 • adviseert en ondersteunt de Twentse gemeenten bij de implementatie van de JOGG-aanpak.
 • brengt ondersteuningsbehoeften van JOGG-gemeenten in de regio in kaart.
 • deelt kennis en ervaringen met en tussen de JOGG-gemeenten.
 • is aanspreekpunt voor regionale organisaties en samenwerkingen en het landelijke JOGG-bureau.
 • organiseert gewenste overlegstructuren tussen gemeenten. 

Tessa Huisjes: “De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Daarom is het belangrijk dat we de impact hiervan zo groot mogelijk maken. Hoe mooi is het dus dat we daar in Twente samen regionaal een slag in gaan slaan? Met 10 gemeenten gaan we met behulp van de JOGG-aanpak nog harder werken aan een gezonde leefomgeving van onze jonge inwoners. Door regionaal samen te werken en te verbinden, zodat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.”

Contact met de JOGG-regisseur in jouw gemeente

Heb je vragen over de JOGG-aanpak in jouw gemeente? Neem dan contact op met de regisseur in jouw gemeente:

Vragen of meer informatie

Neem contact op met regiocoördinator JOGG Twente Tessa Huisjes. Je bereikt haar via t.huisjes@ggdtwente.nl. Kijk ook eens op JOGG.nl.

Tessa Huisjes