Klachten en tips

In het GGD Twente Panel zit een grote groep Twentenaren. Zij vullen een paar keer per jaar een vragenlijst van de GGD in. Zo weten we wat jullie vinden van het gemeentelijk gezondheidbeleid.

Wij bij GGD Twente vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Onze medewerkers proberen je dus zo goed mogelijk te helpen.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 maart 2017.

Dit is de website van GGD Twente. We doen uiteraard ons best de site juist en actueel te houden.