spring naar de leestekst

Klachten en tips

Wij bij GGD Twente vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Onze medewerkers proberen je dus zo goed mogelijk te helpen.

Toch gaat er ook bij ons soms iets niet goed. Kon het beter? Laat het ons weten.

 

Tip voor de GGD?pictogram lampje: goed idee

Heb je een goed idee voor de GGD?

Vul onze online ideeënbus!

 

Klacht over de GGD?

Vind je dat we je niet juist behandeld hebben? Dan kun je een klacht over de GGD indienen. Dat kan in een telefonisch of persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker. In dit gesprek kun je meteen zeggen wat je klacht is. Onze medewerker kan dan uitleg geven.
 

Klachtfunctionaris

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij de Klachtfunctionaris van GGD Twente. Je kunt het klachtenformulier gebruiken. Maar mailen of per brief je klacht indienen kan ook.

 

Meer over de klachtenprocedure

Eerst proberen we je klacht via bemiddeling op te lossen. Vaak lukt dit. Lukt dit niet, dan stelt de Klachtfunctionaris een onderzoek in. Uit dit onderzoek komt een advies.

 

Het klachtenformulier of contact opnemen

 

Geschillencommissie

Wanneer je niet tevreden bent over het advies van onze Klachtfunctionaris, dan kun je je klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. De leden van de Geschillencommissie Publieke Gezondheid zijn niet in dienst van GGD Twente. Het is een onafhankelijke en onpartijdige commissie.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 maart 2017.

 

Dit is de website van GGD Twente. We doen uiteraard ons best de site juist en actueel te houden. Toch kan er soms iets fout gaan. Uw suggesties voor verbeteringen zijn welkom bij de webredactie.

GGD Twente Panel

Geef ons een paar keer per jaar je mening!  Lees meer...

Stel een vraag

Heb je een vraag over dit onderwerp?
Voer uw naam in
Voer een geldig e-mail adres in
Voer uw vraag in
Probeer het opnieuw