volgens de Wet Publieke Gezondheid

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden. Deze meldingen worden “Artikel 26 meldingen” genoemd. Artikel 26 is bedoeld voor instellingen waar groepen mensen wonen of dagdelen verblijven die kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Besmettelijke ziekten zoals corona (Covid-19) kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

De meldingsplicht geldt ook voor kinderdagverblijven en primair onderwijs.

Wie moeten corona melden?

  • Ziekenhuizen
  • Verpleeghuizen
  • Verzorgingshuizen
  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten
  • Residentiële jeugdinstellingen
  • Semi-residentiële jeugdvoorzieningen
  • Kinderdagverblijven
  • Scholen voor basisonderwijs
  • Aanmeld- en opvangcentra voor asielzoekers
  • Opvang voor dak- en thuislozen

Wat moet er gemeld worden?

Er moet gemeld worden als er een ongewoon aantal zieken positief getest is op corona. Vuistregel: 3 of meer in een groep.

Voor de melding gebruik je het formulier hieronder.

Zijn er vragen?

Neem dan op werkdagen contact op met het team Infectieziekten / Informatielijn corona.

 

Art. 26 melding meerdere gevallen Covid-19

Velden met een sterretje* zijn verplicht.

Over de melding:

Je hebt het soort instelling niet gekozen
Je hebt niet aangegeven hoeveel mensen mogelijk besmet zijn.
Je hebt niet aangegeven hoeveel mensen besmet zijn met corona.
Invalid Input

Over de instelling / school:

Je hebt de naam van de organisatie niet ingevuld.
Je hebt het adres van de organisatie niet ingevuld
Je hebt de postcode van de organisatie niet ingevuld
Je hebt de plaats van de organisatie niet ingevuld

We willen graag de naam weten van de afdeling en de eventuele subafdeling waar de uitbraak is. Als de subafdeling niet van toepassing is, mag je "nvt" of iets soortgelijks invullen.

Je hebt de afdeling niet ingevuld
Je hebt geen subafdeling ingevuld. Als dit niet van toepassing is, kun je nvt invullen.

Is er sprake van een ernstiger dan gebruikelijk verlopend ziektebeeld of anders dan gebruikelijk (bijvoorbeeld ernstiger, andere symptomen)?

Maak een keuze

Over de melder:

Je hebt je naam nog niet ingevuld.
Je hebt je telefoonnummer nog niet ingevuld.
Dit verplichte veld is niet (goed) ingevuld. Voer een geldig e-mailadres in, bijvoorbeeld: naam@provider.nl

Contact

Wil je dat GGD Twente contact met je opneemt naar aanleiding van deze melding?

Invalid Input

Mocht GGD Twente nog vragen hebben, nemen we contact met je op.

GGD Twente verwerkt persoonsgegevens op een veilige manier. Dat doen we volgens de wetten en regels die daarvoor gelden. Zie: Privacy (opent nieuw scherm). We gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld alleen om deze art.26-melding in behandeling te nemen.

Invalid Input
Dit formulier wordt beveiligd door reCAPTCHA. De Google privacyverklaring en servicevoorwaarden zijn hierop van toepassing.