In de gemeenten Tubbergen, Haaksbergen, Dinkelland, Borne en Almelo.

Voor sommige mensen is het af en toe lastig om hun leven op orde te houden. Door allerlei omstandigheden kunnen er dan problemen ontstaan op verschillende leefgebieden. De omgeving en professionals kunnen zich zorgen maken over deze mensen. Er komen bijvoorbeeld signalen binnen van verwaarlozing of overlast bij de politie. Het is geen primaire taak van de politie hier zorg en hulpverlening te bieden. In dat soort gevallen biedt de wijk-GGD’er uitkomst.

Hoe zit dat?

De taak van de wijk-GGD’er is om vroegtijdig te signaleren of iemand zorg nodig heeft, zodat de persoon geholpen kan worden en er zo min mogelijk overlast ontstaat. Daardoor kan worden voorkomen dat mensen nog meer in de problemen komen, de situatie escaleert of onrust in de omgeving ontstaat. In Twente zijn wijk-GGD’ers actief in de gemeenten Tubbergen, Haaksbergen, Dinkelland, Borne en Almelo.

Samenwerken

De wijk-GGD’er kent de sociale kaart van de gemeente en heeft een zorgachtergrond. De wijk-GGD’er werkt veel samen met de consulenten van team Zorg & Ondersteuning. Deze samenwerking bestaat onder meer uit het uitwisselen van informatie en signalen, het gezamenlijk optrekken waar het multi-problematiek betreft en het uitzetten van een breder plan. Daarnaast staan zij in direct contact met ketenpartners, zoals politie, woningcorporatie, huisartsen en overige partners.

Verbinding

Afhankelijk van de bevindingen, het verhaal en de behoefte van de betreffende persoon, zorgt de wijk-GGD’er voor optimale begeleiding naar passende hulpverlening. De wijk-GGD’er werkt dus als verbindingsofficier tussen de verschillende betrokkenen.

Iemand aanmelden?

Neem contact met ons op.

De wijk-GGD’er legt contact, motiveert tot hulp en zoekt mensen op in hun eigen woon- en leefomgeving.