In de gemeenten Tubbergen, Haaksbergen, Dinkelland, Borne en Almelo.

De wijk-GGD'er is een sociaal verpleegkundige van GGD Twente. Die gaat in gesprek met mensen waar men zich zorgen om maakt.

Hoe gaat de wijk-GGD'er te werk?

Van verschillende kanten komen bij ons meldingen binnen. Dat kan van de politie zijn, maar ook van de woningbouwvereniging, het Wmo-loket of de thuiszorg. Dit doen ze, omdat zij zich zorgen maken. Na de melding zoeken wij contact met degene over wie de melding is gedaan. Dat kan telefonisch, maar wij kunnen ook bij hen thuis op bezoek komen.

In gesprek

Wij vinden het belangrijk om samen met diegene te kijken of er hulp nodig is. En of we die hulp kunnen krijgen. Daar kunnen we bij helpen. Tijdens een gesprek komen we er achter waar hij of zij tegenaan loopt. Samen gaan we dan kijken wat er moet gebeuren om verder te komen. En als één gesprek niet genoeg is, dan komen we gewoon nog een keer terug. Soms is het nodig om met andere hulpverleners te overleggen. Dat doen we alleen als diegene dat goed vindt.

Vertrouwelijk

Alle informatie die wij krijgen is sowieso vertrouwelijk. Zonder toestemming delen we die niet met anderen.

Contact

Voor vragen of meldingen:

Neem contact op met de wijk-GGD'er