van het team OGGZ GGD Twente.

Woningvervuiling

GGD Twente voert het Meldpunt Woningvervuiling uit voor alle 14 gemeenten van de regio. Dit valt onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Deze taak richt zich op mensen die niet uit zichzelf in actie komen om hun woning op orde te houden. Hierdoor kan een onhygiënische situatie ontstaan, die een risico kan worden voor de gezondheid. Dit geldt voor de bewoner, de hulpverlener die in de woning aan het werk is, maar ook voor de omgeving.

Problematisch verzamelen (hoarding)

Soms staat de woning zo vol met spullen, dat wonen gevaarlijk wordt. Denk aan geblokkeerde vluchtwegen of rookontwikkeling bij brand. Meer informatie over hoarding lees je in ons artikel op LinkedIn.

Oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken van woningvervuiling zijn. Zo kan een verslaving de oorzaak zijn of een psychiatrische aandoening. Maar ook eenzaamheid of een verstandelijke beperking. GGD Twente werkt altijd samen met de aanwezige hulpverlener of mantelzorger. Als er (nog) geen hulpverlening actief is, geven we de melding door aan de contactpersoon van de lokale zorgstructuur.

Meldpunt

Iedereen kan melden. Ook kun je bellen voor overleg of een advies over een vervuilde woonsituatie. Als de GGD je niet verder kan helpen, word je doorverwezen naar een geschikte instelling.

Aanpak

Wij vragen je om het meldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Anonieme meldingen nemen we niet aan. Wel is het mogelijk dat jouw naam richting de veroorzaker niet genoemd wordt.

Melden kan met het meldformulier vervuilde woning

We streven ernaar om binnen 2 weken de melder te informeren over de afhandeling van de melding. Hierbij houden we rekening met de privacy van de persoon over wie gemeld is. De melding leggen we vast in een registratiesysteem. Het privacyreglement van GGD Twente is hierbij van kracht.

Wel of niet melden

Twijfel je over het wel of niet melden van een vervuilde woning? Volg dan het volgende stappenplan:

  1. Breng de signalen objectief in kaart.
  2. Overleg met een collega, GGD Meldpunt Woningvervuiling en/of een ARBO deskundige.
  3. Ga het gesprek aan met de betrokkene(n).
  4. Maak een afweging van de hygiëne en veiligheid van de zorgmedewerker, de gezondheid en veiligheid van de cliënt en de bezwaren. Hierbij is het goed om alternatieven te bespreken. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met GGD Twente.
  5. Maak een beslissing over het maken van een melding en/of het organiseren van hulp.

Huisbezoek

De medewerker van GGD Twente maakt samen met de betrokken hulpverlener/mantelzorger een afspraak met de bewoner en bezoekt de woning. Hierna geven we een beoordeling en een advies. Samen met de bewoner en de hulpverlener kijken we naar wat de oorzaak is van de vervuiling. We maken afspraken om de vervuiling op te lossen. Soms is het voldoende om met de bewoner een aantal afspraken te maken. Soms zetten we een schoonmaakbedrijf in.

Schoonmaakkosten

In principe betaalt de bewoner zelf de schoonmaakkosten. In een aantal gevallen is het mogelijk een tegemoetkoming van de gemeente te krijgen. De GGD overlegt dit altijd met de bewoner en zijn of haar hulpverlener.

Wat als de bewoner niet wil

Soms lukt het niet om de bewoner te motiveren om zijn huis schoon te maken. In die gevallen kijken we naar het risico voor de volksgezondheid. We stemmen dan af met de woningbouwvereniging of de afdeling Handhaving van de gemeente.

Communicatie

Aan de bewoner vragen we toestemming om de informatie te delen met de betrokken partijen. Wil de bewoner dit niet, dan is onze inzet beperkt. We zoeken altijd naar een zo goed mogelijke oplossing. We hechten waarde aan een respectvolle benadering en streven naar een oplossingsgerichte werkwijze.