Kinderopvang

In opdracht van de 14 Twentse gemeenten inspecteert team Inspectie en hygiëne van GGD Twente de kinderopvang.

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang moeten een veilige en gezonde omgeving bieden.

Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen die gelden voor een houder van een gastouderbureau of wanneer je werkt als gastouder?