Kinderopvang

  • innovatie en kwaliteit (IKK)
  • harmonisatie peuterspeelzalen
  • het personenregister
  • een nieuwe manier van financieren

In opdracht van de 14 Twentse gemeenten inspecteert GGD Twente 'Inspectie en hygiëne' de kinderopvang en de peuterspeelzalen.

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang moeten een veilige en gezonde omgeving bieden.

Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen die gelden voor een houder van een gastouderbureau of wanneer je werkt als gastouder?