Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen die gelden voor een houder van een gastouderbureau of wanneer je werkt als gastouder?

Pedagogisch beleidsplan

De inspecteur toetst: 

  • of je beleidsplan op papier voldoet aan de wet- en regelgeving
  • of de gastouder het plan kent
  • of de gasthouder het plan in de praktijk brengt
  • of je je houdt aan het maximale aantal kinderen dat op een adres opgevangen kan worden door de gastouder

Kwaliteitseisen gastouders

De gastouder heeft een diploma op minimaal MBO-2 niveau. Ook hebben de gastouder én de huisgenoten een Verklaring Omtrent het Gedrag en een geldig EHBO-certificaat.

Opvanglocatie

Het adres waar de opvang plaatsvindt, heeft voldoende en veilige binnenruimte en mogelijkheden om buiten te spelen afgestemd op het aantal kinderen. Ook zijn er eisen aan de oudercommissies, administratie en begeleiding.

Meer informatie

 

Invalid Input
Invalid Input