Wil jij ook aan de slag met een rookvrije omgeving? Wij delen onze aanpak en ervaringen met jou.

Als GGD Twente willen we dat de Twentenaren zo gezond mogelijk zijn en blijven. Net als de omgeving waarin zij wonen en leven. We streven dan ook naar een Rookvrije Generatie, waarbij steeds meer plekken rookvrij worden. Zo wordt de verleiding om te gaan roken steeds kleiner. Want zien roken, doet roken. In Twente worden steeds meer organisaties rookvrij. Daar sluiten wij ons graag bij aan. Daarom is de entree van het pand van GGD Twente rookvrij. 

Hoe het begon

“De beweging ‘rookvrij’ staat landelijk goed op de kaart. En steeds meer organisaties zetten zich in voor een Rookvrije Generatie. Vanuit de GGD adviseren we gemeenten en andere organisaties in hun stappen richting een Rookvrije Generatie. Dan is het ook fijn dat we zelf het goede voorbeeld kunnen geven”, vertelt Judith Waleczek, adviseur gezondheidsbevordering. Kathelijne ’t Hoen, adviseur P&O, vult aan: “Door zelf een rookvrije entree te realiseren, ervaren we zelf ook hoe makkelijk of moeilijk het is om hiermee aan de slag te gaan. Dit maakt dat we anderen nog beter kunnen adviseren. Daarnaast willen wij als organisatie onze medewerkers stimuleren om gezonder te worden en te blijven. Een rookvrije entree draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde(re) werkomgeving.”

Onze aanpak

Voor de realisatie van onze rookvrije entree riepen we een projectgroep in het leven. Vanuit verschillende afdelingen (Gezondheidsbevordering, Facilitair, P&O en Communicatie) sloten medewerkers aan in de werkgroep. Iedereen leverde vanuit zijn eigen expertise een bijdrage. “Het is fijn om met verschillende mensen om tafel te zitten. Ieder met een eigen expertise en netwerk. Dat heb je nodig om het voor alle gebruikers van een gebouw werkbaar te maken”, vertelt Marlie Cerneus, adviseur gezondheidsbevordering Jeugdgezondheid. Kathelijne ’t Hoen vult aan: “Door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de uitvoering en toepassing van een rookvrije entree, zie je niets over het hoofd. Het is leuk om bijvoorbeeld een speciale prullenbak te plaatsen voor de sigaretten, maar wie gaat die dan legen? Wat doe je als je iemand ziet roken in de rookvrije zone? Ga hierover met elkaar in gesprek en bedenk samen wat je daadwerkelijk wilt bereiken.” Esmé Kwast, adviseur Facilitaire zaken, bevestigt de waardevolle samenwerking: “Je merkt dat je echt dingen voor elkaar krijgt door samen op te trekken.” 

Judith Waleczek: “We hebben van tevoren goed in kaart gebracht wie we moesten betrekken. Denk hierbij aan de OR, het management, de P&O-afdeling, de eigenaar van het pand en de gemeente. Het voordeel van de samengestelde werkgroep is dat iedereen nuttige lijntjes en een ander netwerk had. Door mensen vanaf het begin actief te betrekken en informeren, verloopt het verdere proces soepeler. Natuurlijk hebben we ook de belangrijkste groep betrokken, namelijk de rokers binnen onze organisatie. Van hen werd de grootste gedragsverandering gevraagd. We gingen met ze in gesprek: Hoe zien zij dit? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we ze helpen bij de veranderende situatie? Vrijwel alle rokende collega’s die we hebben gesproken hadden begrip voor het initiatief en stonden er positief tegenover.” De samenwerking met verschillende afdelingen heeft Judith Waleczek enorm geholpen: “Ik had de inhoudelijke kennis en een wens om een rookvrije entree te realiseren. Het is dan erg prettig dat je verschillende collega's aan tafel hebt met verschillende netwerken en inhoudelijke kennis. Dat werkt versterkend!”

Tips

  • Zoek de samenwerking op met verschillende afdelingen en collega's binnen je eigen organisatie. Iedereen heeft een eigen expertise, visie en bijdrage.
  • Ga het gesprek aan met rokers in jouw organisatie. Door een rookvrije zone gaat er vooral veel veranderen voor de mensen die roken. Besef dit. Ga erover in gesprek en betrek ze bij je plannen.
  • Zijn er in jouw organisatie veel medewerkers die roken? Wijs ze op de ondersteuningsmogelijkheden in Twente als ze willen stoppen met roken.
  • Zit jouw organisatie in een verzamelgebouw? Neem dan ook de andere pandgebruikers actief mee.
  • Informeer de gebruikers en eigenaren van aangrenzende panden.
  • Op welke manier past een rookvrije (werk)omgeving bij jouw organisatie? Neem dit mee in de in- en externe communicatie.
  • Is de openbare ruimte voor de ingang van het pand van je organisatie van de gemeente? Betrek de gemeente op tijd bij je plannen en ideeën.
  • Gebruik onze toolkits. Bekijk de toolkit voor gemeenten of de toolkit voor organisaties.
  • Begin vooral en laat je verrassen: de meeste mensen staan positief tegenover rookvrij. Succes!