De artsen Maatschappij & Gezondheid van de GGD bewegen zich in een dynamische werkveld.

GGD Twente opereert in een snel veranderende samenleving en heeft te maken met een ingrijpende herverdeling van taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein.

Dynamisch

Artsen vervullen hierbij zowel extern als intern een belangrijke rol. Van artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) van de GGD wordt gevraagd zich te bewegen in dit dynamische werkveld. Zowel artsen met het profiel Jeugdgezondheidszorg als het profiel Infectieziektebestrijding. Immers, een arts M&G heeft een brede kijk op factoren die de gezondheid beïnvloeden in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leven en een arts M&G vertaalt dit naar goede voorlichting, preventie en aanpak.

  • GGD Twente bevordert onderwijs- en trainingsactiviteiten binnen de eigen organisatie, waardoor de kwaliteit van zorg ook in de toekomst hoog blijft.
  • Leveren we een bijdrage aan het werven en behouden van goed gekwalificeerde artsen in het werkveld Maatschappij en Gezondheid.
  • En investeren wij in kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het terrein van Maatschappij en Gezondheid.

Visie op opleiden

Het ontwikkelen van kennis binnen onze organisatie staat bij ons hoog in het vaandel. In ons onderzoeks- en scholingsbeleid hebben we specifieke aandacht voor:

  • het vergroten van de sociaal-medische kennis binnen de organisatie en het ontwikkelen van specifieke professionele competenties;
  • onderzoek binnen de Academische werkplaats Jeugd Twente met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen.

GGD Twente als opleidingsinstelling

Wij zijn een door de RGS erkende opleidingsinstelling voor de profielen Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektenbestrijding en voor de tweede fase arts M&G. Gemiddeld zijn bij ons 10 tot 12 aios in opleiding.

Opleiders worden gefaciliteerd

Wij beschikken over goed geschoolde en ervaren opleiders die ruim tijd en aandacht hebben voor de aios. Na afloop van de opleiding wordt, samen met de aios, de opleidingsperiode geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief.

Meer weten

Wil je arts Maatschappij & Gezondheid worden?

Nu solliciteren!