Arts in opleiding tot specialist (AIOS)

De artsen Maatschappij & Gezondheid van de GGD bewegen zich in een dynamische werkveld.

In toenemende mate vervult de jeugdarts een rol in de (preventieve) gezondheidsaanpak, zowel sociaal medisch, inhoudelijk als beleidsmatig.

De artsen M&G binnen de sector Infectieziektebestrijding vormen een kleine groep met een grote verantwoordelijkheid.