Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening.

Onze medewerkers proberen je dus zo goed mogelijk te helpen. Toch gaat er ook bij ons soms iets niet goed. Vind je dat het beter kan? Laat het ons weten.

Tips

Vul onze ideeƫnbus

Klachten

Vind je dat we je niet juist behandeld hebben? Dan kun je een klacht over de GGD indienen. Dat kan in een telefonisch of persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker. In dit gesprek kun je meteen zeggen wat je klacht is. Onze medewerker kan dan uitleg geven.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht indienen bij de klachtfunctionaris van GGD Twente. Je kunt het klachtenformulier gebruiken. 

Vul het klachtenformulier in 

Mailen of per brief je klacht indienen kan ook. Of neem contact op met de klachtfunctionaris.

Meer over de klachtenprocedure

Eerst proberen we je klacht via bemiddeling op te lossen, zoals dat staat in onze klachtenregeling. Vaak lukt dit. Lukt dit niet, dan stelt de klachtfunctionaris een onderzoek in. Uit dit onderzoek komt een advies.

Geschillencommissie

Wanneer je niet tevreden bent over het advies van onze klachtfunctionaris, dan kun je je klacht voorleggen bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid. De leden van de Geschillencommissie Publieke Gezondheid zijn niet in dienst van GGD Twente. Het is een onafhankelijke en onpartijdige commissie.