Veel van ons werk kunnen we alleen uitvoeren met gebruik van persoonsgegevens.

Dat zijn bijvoorbeeld, naam, adres, geboortedatum. Maar ook medische gegevens.

GGD Twente vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke gegevens. Wat doen we met je gegevens? En wat zijn je rechten? Daarvoor zijn er wetten en hebben we regels.

Waarom is er een dossier?

De medewerker GGD zet gegevens van jou of je kind in een (digitaal) dossier. Dit is belangrijk, omdat de medewerkers van de GGD jou en je kind zo goede zorg kunnen bieden.

Wanneer mag de GGD jouw persoongegevens in een dossier opnemen?

  • als dat nodig is voor een behandeling en je geeft er toestemming voor; of
  • als de GGD je gegevens nodig heeft vanwege een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld van patiĆ«nten met open TBC); of
  • als je gegevens onmisbaar zijn bij het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak (zoals de uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts).

Wie kan mijn dossier inzien?

Niet iedereen mag in dit dossier werken of lezen. Dit mag alleen een medewerker die direct met de begeleiding van jou en je gezin te maken heeft. Gegevens en informatie uit je dossier aan anderen geven? Dat mogen we alleen met jouw toestemming. Voor wetenschappelijk onderzoek is het in sommige gevallen niet mogelijk om toestemming te vragen. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Mag ik zelf in mijn dossier kijken?

Je mag jouw dossier lezen en je kunt vragen om een kopie. Je kunt ook vragen het dossier niet aan anderen te laten zien, bijvoorbeeld familie of een ex-partner. Dit kun je schriftelijk doen bij de medewerker GGD waarmee je contact hebt.

Mag ik iets in mijn dossier veranderen?

De gegevens in jouw dossier moeten correct zijn. Vind je dat deze gegevens niet kloppen of niet van belang zijn? Vraag dan de medewerker GGD deze gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Ben je het niet eens met een oordeel van de medewerker?

Dan kun je een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Als je iets in je dossier wilt veranderen, dan kun je deze vraag schriftelijk stellen.

Mag ik mijn dossier laten vernietigen?

Je kunt de medewerker GGD vragen de gegevens uit jouw dossier, of een deel daarvan, te vernietigen. De medewerker doet dit binnen drie maanden. De medewerker hoeft dit niet te doen als het bewaren van de gegevens van belang is voor iemand anders dan jijzelf. Soms mag een medewerker het dossier niet vernietigen. Dat komt dan omdat de wet dat verbiedt. De medewerker zal je dat dan uitleggen.

Wat mag ik met het dossier van mijn kind?

Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan mag je het medisch dossier van je kind inzien. Bij een kind van 12 jaar of ouder gelden andere regels:

Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet je als ouder en kind samen om inzage vragen.

Is je kind 16 jaar of ouder? Dan heeft je kind alleen zelf recht op inzage. Je kind kan je wel schriftelijk toestemming geven om het dossier in te zien.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

GGD Twente bewaart je dossier nog 20 jaar nadat de laatste gegevens erin zijn gezet, of nadat je kind 18 jaar is geworden. De gegevens worden langer bewaard als dat nodig is voor een goede zorgverlening.

We zorgen ervoor dat je dossier goed is beveiligd. Je gegevens raken zo niet verloren en komen niet terecht bij mensen die niets met jouw gegevens te maken hebben.