Informatie over mazelen en kinkhoest in Twente.

Mazelen

Bij mazelen is het risico op een uitbraak groter als de vaccinatiegraad laag is. Landelijk daalt de vaccinatiegraad. De vaccinatiegraad is in Twente hoger dan gemiddeld in Nederland. Sinds de zomer van 2019 is er in Twente geen melding meer geweest van mazelen.

Iemand die mazelen heeft gehad, kan de ziekte niet opnieuw krijgen en is beschermd. Vanaf 1976 wordt er gevaccineerd tegen mazelen. Kinderen krijgen nu met 14 maanden en 9 jaar de prik tegen bof, mazelen en rode hond. Dit heet de BMR-vaccinatie. Deze gratis vaccinatie zit in het Rijksvaccinatieprogramma. In Twente doet meer dan 90% van de kinderen mee aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Kinkhoest

In Twente neemt het aantal besmettingen met kinkhoest de laatste maanden toe. Vooral bij baby’s, kinderen en oudere mensen. Kinkhoest is vooral erg gevaarlijk voor jonge baby’s. Kinderen krijgen sinds 1957 vaccinaties tegen kinkhoest. Dit zit in de DKTP-prik (difterie, kinkhoest, tetanus en polio). Kinderen kunnen de eerste weken nadat ze geboren zijn nog niet ingeënt worden tegen kinkhoest. Dat kan pas zodra ze 6 tot 9 weken oud zijn.

Zwangeren kunnen hun baby direct na de geboorte beschermen door zich te laten vaccineren. Dit heet de 22 weken prik. Een 22 weken prik is gratis.

Veelgestelde vragen

Sinds de zomer van 2019 zijn er geen meldingen geweest van mazelen in Twente. 

De afgelopen maanden neemt het aantal besmettingen met kinkhoest toe. Vooral bij baby's, kinderen en oudere mensen.

Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staat een vaccinatieschema. In dit schema staat wanneer jouw kind welke vaccinatie krijgt.

De website van het RIVM geeft informatie over een vaccinatie tegen kinkhoest. De website wordt vaak bijgewerkt.

In het boekje van het consultatiebureau staat welke vaccinaties je hebt gekregen. Ook kan je online een vaccinatiebewijs aanvragen.

Zwangeren kunnen tijdens hun zwangerschap een 22 weken prik krijgen. Deze prik is gratis. Hiermee bescherm je jouw baby direct na de geboorte tegen kinkhoest.

Voelt jouw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar de kinderopvang of school. Kinkhoest is al besmettelijk voordat iemand weet dat hij kinkhoest heeft. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden.

Heeft jouw kind kinkhoest? Vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind en bij klachten naar de huisarts gaan

Werk je met baby’s of in de zorg? Overleg dan met de bedrijfsarts, jouw werkgever of de GGD voordat je weer gaat werken.

Voel je je goed en werk je niet met baby’s of in de zorg? Dan kan je gewoon werken.

Iemand met mazelen kan niet naar de kinderopvang, school of werk.

Als je denkt dat jouw kind mazelen heeft, houd het dan thuis en bel de huisarts. Als de huisarts zegt dat jouw kind mazelen heeft, vertel het dan aan de pedagogisch medewerker of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren.

Als je als volwassene denkt dat je mazelen hebt, blijf dan thuis en bel de huisarts. Als de huisarts zegt dat je mazelen hebt, overleg dan met de GGD/bedrijfsarts of met jouw werkgever voor je weer gaat werken.

Meer informatie