van het team OGGZ GGD Twente.

Dak- en thuislozen in centrumgemeente Enschede kunnen al jaren voor medische zorg naar het spreekuur van GGD Twente. Overleven op straat zorgt vaak voor veel stress. Dit kan leiden tot (gezondheids-)problemen op allerlei gebied. Daarom is het spreekuur in het leven geroepen, speciaal voor dak- en thuisloze mensen met lichamelijke of geestelijke klachten die vaak geen eigen huisarts of tandarts hebben. 

Samenwerking

Omdat dak- en thuislozen vaak complexe problematiek hebben, werkt het team van het gezondheidsspreekuur nauw samen met een huisarts, tandarts, apotheek en andere ketenpartners. Deze nauwe samenwerking draagt bij aan het op tijd opsporen en behandelen van gezondheidsproblemen bij deze doelgroep.

Locatie en tijden

Zie: Gezondheidsspreekuur dak- en thuislozen