Ieder kind krijgt wel17 contacten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van GGD Twente Jeugdgezondheid aangeboden.

We doen dat volgens dit schema van contactmomenten.

Huisartsen, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en andere eerste- en tweedelijns (para)medici kunnen uiteraard ook bij ons terecht.

Contact

Heb je vragen over bijvoorbeeld:

  • groei en gezondheid
  • ontwikkeling
  • kindermishandeling en huiselijk geweld
  • opvoedings- en gedragsproblemen

en wil je overleggen over een kind?

Neemt u dan contact met ons op.
Vermeld, indien van toepassing:

  • naam en geboortedatum van het kind
  • hoe en wanneer we contact met u op kunnen nemen

We zijn ook bereikbaar via EDI Zorgmail.

Jeugdgezondheid

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente vormen samen een team. Dit team:

  • volgt en begeleidt gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanuit de preventieve zorg;
  • geeft informatie, voorlichting en advies over opvoeding en opgroeien aan kind en ouders;
  • verzorgt vaccinaties en screeningen bij kinderen van 0 tot 18 jaar;
  • kan intermediair zijn tussen de leefwereld van kind/jongere en de gezondheidszorg.

Verwijzen

De huisarts kan verwijzen naar de jeugdarts na telefonisch overleg, via zorgmail of e-mail.
De jeugdarts kan rechtstreeks naar de eerste en ook naar de tweede lijn verwijzen. De huisarts ontvangt dan een kopie van de verwijzing.