Ieder kind krijgt meerdere contacten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van GGD Twente aangeboden.

Onze zorg is altijd afgestemd met de ouder. Er wordt gekeken naar welke zorg het kind nodig heeft. We bieden minimaal deze contactmomenten aan.

Contact

Wil je als zorgprofessional met ons overleggen over een kind? Bijvoorbeeld over:

  • groei en gezondheid
  • ontwikkeling
  • kindermishandeling en huiselijk geweld
  • opvoedings- en gedragsproblemen

Neem dan contact met ons op. Vermeld, als dat van toepassing is:

  • naam en geboortedatum van het kind
  • hoe en wanneer we contact met je op kunnen nemen

We zijn ook bereikbaar via EDI Zorgmail.

Jeugdgezondheid

Jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente vormen samen een team. Dit team:

  • volgt en begeleidt gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanuit de preventieve zorg
  • geeft informatie, voorlichting en advies over opvoeding en opgroeien aan kind en ouders
  • verzorgt vaccinaties en screeningen bij kinderen van 0 tot 18 jaar
  • kan intermediair zijn tussen de leefwereld van kind/jongere, school en de gezondheidszorg

Verwijzen

Zorgverleners kunnen verwijzen naar de jeugdarts na telefonisch overleg, via zorgmail of e-mail. De jeugdarts kan rechtstreeks naar de eerste en ook naar de tweede lijn verwijzen. De huisarts ontvangt dan een kopie van de verwijzing.