Als professional kun je een zwangere aanmelden voor een huisbezoek door de jeugdverpleegkundige.

Meld een zwangere aan voor het huisbezoek

Of bel 053 - 487 6670.

Over het huisbezoek

Soms hebben aanstaande ouders tijdens de zwangerschap begeleiding nodig. Het is een aanvulling op de prenatale zorg door de verloskundige. Zij krijgen dan hulp in (psycho)sociaal-maatschappelijk opzicht. Jij als professional speelt een belangrijke rol in het signaleren van kwetsbare situaties. Je kunt een zwangere het advies geven om gebruik te maken van een huisbezoek bij zwangerschap. Je leest in de handreiking van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid meer over het huisbezoek bij zwangerschap. Samen zorgen we voor een zo goed mogelijke start voor ouders met hun kind en het aanstaande ouderschap.

Informatiemateriaal

Er is een informatiekaart over het Huisbezoek bij zwangerschap. Deze kaart kun je aan de zwangere meegeven.

Vraag informatiekaarten aan

Vragen 

Neem contact op met onze jeugdverpleegkundige