Waar bestuurders en medewerkers van de Twentse gemeenten, SamenTwente en GGD Twente online samenwerken.

Toegang is mogelijk voor: ambtenaren van de Twentse gemeenten, medewerkers van verwante organisaties en voor medewerkers van SamenTwente en GGD Twente.

Inloggen Extranet


Kijk ook op Twentse Gezondheidsverkenning (geeft inzicht in de gezondheid van de Twentse bevolking en de factoren die hierop van invloed zijn) of bij het thema Gezonde Leefstijl.