Wie moet wat melden?

In de Wet publieke gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden. Deze meldingen worden “Artikel 26 meldingen” genoemd: het gaat om instellingen waar groepen mensen wonen of dagdelen verblijven, die kwetsbaar zijn voor infectieziekten. Besmettelijke ziekten kunnen voor deze groepen ernstige gevolgen hebben.

Wie moeten melden?

  • basisscholen
  • kinderdagverblijven
  • peuterspeelzalen

Wat moet er gemeld worden?

Als er een ongewoon aantal zieken is met:

  • maag- en darmklachten (bijv. diarree en braken)
  • geelzucht
  • huidaandoeningen (bijv. vlekjesziekten of krentenbaard)
  • andere ernstige infecties van infectieuze aard (bijv. hersenvliesontsteking of luchtweginfecties)

Waar kun je ziekten melden?

Voor het doorgeven van een "artikel 26 melding", en voor vragen en advies, kun je contact opnemen met het team Infectieziekten van GGD Twente.