Informatie over kinkhoest in Twente voor scholen, kinderdagverblijven en gastouders.

Algemene informatie kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke en meldingsplichtige ziekte. In Nederland worden we gevaccineerd tegen kinkhoest. Toch komt de ziekte regelmatig voor in ons land. Het aantal besmettingen neemt de laatste maanden toe in Twente.

Iedereen kan kinkhoest krijgen. Iemand die kinkhoest heeft gehad kan het opnieuw krijgen. De kinkhoestbacterie zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Bij het inademen van de druppeltjes kan je besmet raken. Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte.

Kinkhoest begint vaak met verkoudheid en hoesten. Na ongeveer 2 weken wordt het hoesten erger. Tijdens een hoestbui kan je benauwd worden en gaan braken. Ook kan je slijm ophoesten. Van de hoestbuien kan je erg moe worden.

Een jonge baby kan soms andere klachten krijgen. Denk aan slecht eten of drinken en moeilijk ademen. Door een tekort aan zuurstof kan het gezicht van een baby blauw worden.

Zie ook onze publieksinformatie over kinkhoest.

Tips voor scholen, kinderdagverblijven en gastouders

  • Verwijs ouders met vragen over kinkhoest naar onze publieksinformatie.
  • Voor vragen of het maken van een melding neem je contact op met team Infectieziekten.
  • Hang een deurbriefje op wanneer kinderen op jouw school of kinderopvang kinkhoest hebben.

De afgelopen maanden neemt het aantal besmettingen met kinkhoest toe. Vooral bij baby's, kinderen en oudere mensen.

Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staat een vaccinatieschema. In dit schema staat wanneer kinderen een vaccinatie krijgen tegen kinkhoest.

In het boekje van het consultatiebureau staat welke vaccinaties je hebt gekregen. Ook kan je online een vaccinatiebewijs aanvragen.

Werk je met baby’s of in de zorg? Overleg dan met de bedrijfsarts, jouw werkgever of de GGD voordat je weer gaat werken.

Voel je je goed en werk je niet met baby’s of in de zorg? Dan kan je gewoon werken.

Werk je met kinderen jonger dan 6 maanden? Dan adviseert de Gezondheidsraad om je te vaccineren. Overleg dit met jouw werkgever of bedrijfsarts.

Op de website van het RIVM staat meer informatie over de kinkhoestvaccinatie.

Ben je verkouden? Dan ben je al besmettelijk. Dit kan tot 2 weken voor aanvang van de hoestbuien zijn. Wanneer je begint te hoesten ben je nog 3 weken besmettelijk.

Meer informatie