verpleegkundigen | doktersassistenten | coassistenten

Bij Jeugdgezondheid kun je stage lopen voor opleidingen waarvan we zelf zorgprofessionals hebben. Voor opleidingen die opleiden tot een beroep in de zorgketen bieden we af en toe ook stages. We hebben geen mogelijkheden voor maatschappelijke stages.

Verpleegkundigen

GGD Twente Jeugdgezondheid biedt jaarlijks 5 stageplaatsen van 20 weken alleen voor 4e-jaarsstudenten van Saxion Hogeschool Enschede. Met deze HBO-V zijn vaste afspraken. Het is voor andere HBO-V-studenten niet mogelijk om bij ons stage te lopen. Plaatsing gaat volgens een sollicitatieprocedure in samenwerking met het stagebureau van de HBO-V.

Voor werkveldoriëntatie van de HBO-V is er géén mogelijkheid voor een meeloopdag.

Afstudeeronderzoek verpleegkundigen

GGD Twente Jeugdgezondheid heeft af en toe plaats voor een afstudeeronderzoek voor 2 à 3 studenten. Deze plekken worden ingevuld door studenten die in de 20 weken voorafgaand aan het onderzoek bij ons stage hebben gelopen en worden via de opleiding aangeboden. Deze studenten zijn dan 40 weken bij ons. De plaatsing gaat volgens een sollicitatie procedure in samenwerking met het stagebureau van de HBO-V.

Doktersassistenten

GGD Twente Jeugdgezondheid biedt jaarlijks 2 stageplekken van 10 weken voor 3e jaars studenten van het ROC van Twente. De plaatsing gaat via de opleiding. Het is niet mogelijk voor andere DA studenten om bij ons stage te lopen.

Studenten geneeskunde/coassistenten

GGD Twente Jeugdgezondheid biedt jaarlijks meerdere stageplekken sociale geneeskunde voor coassistenten van het UMCG. De stageplekken zijn onderdeel van het 5e studiejaar. De plaatsing gaat in samenwerking met de stagecoördinatoren van het ZGT en MST.

Meeloopdagen

GGD Twente Jeugdgezondheid biedt de mogelijkheid tot meeloopdagen voor zorgprofessionals en voor studenten opleidingen waarvan we zelf zorgprofessionals hebben, of voor opleidingen die opleiden tot een beroep in de zorgketen van de jeugdgezondheidszorg.

Voorwaarde is dat de stage onderdeel is van de studie en specifieke leerdoelen heeft. Voorbeelden van zorgprofessionals of opleidingen die daarvoor opleiden: huisartsen, kinderfysiotherapie, kinderverpleegkunde, pedagogiek, orthopedagogiek.

Onderzoeken

Regelmatig worden er onderzoeken gedaan door studenten over thema’s die kinderen en gezondheid raken. Beschikbare vacatures worden dan hier op deze site geplaatst.

Informatie

Voor algemene vragen over stages bij GGD Twente Jeugdgezondheid stuur je een mail naar Anneke Noeverman (a.noeverman@ggdtwente.nl), stafmedewerker JGZ, Opleiden en Scholing.