verpleegkundigen | doktersassistenten | coassistenten

Bij de Algemene Gezondheidszorg (AGZ) kun je stage lopen voor opleidingen waarvan we zelf zorgprofessionals hebben. Voor opleidingen die opleiden tot een beroep in de zorgketen, bieden we af en toe ook stages. We hebben geen mogelijkheden voor maatschappelijke stages.

Verpleegkundigen

AGZ biedt jaarlijks 1 of 2 hbo-v-stageplaatsen aan van 20 weken voor 3e- of 4e-jaars studenten van Saxion Hogeschool Enschede. Ook hebben we soms een stageopdracht voor een 3e-jaars hbo-v-GT student. Met deze hbo-v zijn vaste afspraken. Wij bieden geen plekken aan voor hbo-v duaal studenten. Het is niet mogelijk voor andere hbo-v-studenten om stage te lopen. Plaatsing gaat volgens een sollicitatieprocedure in samenwerking met het stagebureau van de hbo-v.

Werkveldoriëntatie

Voor 1e-jaars studenten van de hbo-v Saxion wordt er een kennismakingsochtend georganiseerd die de studenten in de gelegenheid stelt om kennis te nemen van het werkveld van de GGD. Dit evenement wordt afgestemd met het stagebureau van Saxion.

Doktersassistenten

AGZ, team Seksuele gezondheid, biedt jaarlijks 1 stageplek aan van 10 weken voor 3e-jaarsstudenten van het ROC van Twente. De plaatsing gaat via de opleiding. Het is niet mogelijk voor andere DA-studenten om bij ons stage te lopen.

Studenten geneeskunde/coassistenten

GGD Twente AGZ biedt jaarlijks meerdere stageplekken sociale geneeskunde voor coassistenten van het UMCG. De stageplekken zijn onderdeel van het 5e studiejaar. De plaatsing gaat in samenwerking met de stagecoördinatoren van het ZGT en MST.

Onderzoeksopdrachten

Regelmatig worden er onderzoeken gedaan door studenten over thema’s die gezondheid raken. Beschikbare vacatures worden dan hier op deze site geplaatst.

Informatie

Voor algemene vragen over stages bij GGD Twente AGZ stuur je een mail naar stagecoördinator Lieke Hagedoorn: l.hagedoorn@ggdtwente.nl.