In toenemende mate vervult de jeugdarts een rol in de (preventieve) gezondheidsaanpak, zowel sociaal medisch, inhoudelijk als beleidsmatig.

Dit gebeurt altijd in de verbinding met het individuele kind/gezin, de ketenpartners en met de stakeholders.

Voortdurend wordt gekeken in hoeverre de deskundigheid en competenties van de artsen Maatschappij & Gezondheid (M&G) op het juiste niveau benut worden.

Binnen de Jeugdgezondheid zijn vooral artsen M&G nodig om input te leveren zodat maatschappelijke veranderingen door vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Voorbeelden hiervan zijn de interpretatie van spiegelinformatie voor het management, het beoordelen van ontwikkelingen in de wijk ten behoeve van de gemeenten, en het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de epidemioloog en de Academische Werkplaats Jeugd. Het gaat daarbij niet zozeer om het zelf uitvoeren van onderzoek, als om het interpreteren van resultaten en interventies voor de praktijk, conform het landelijke basispakket jeugdgezondheidszorg.

Verder ondersteunen de artsen M&G als groep ook de organisatie in innovatie, communicatie en ontwikkelingen binnen de jeugdgezondheidszorg. De competenties die hiervoor nodig zijn, liggen vooral op het gebied van strategie en beleid. Deze worden ontwikkeld tijdens de opleiding Maatschappij & Gezondheid.

Meer weten

Wil je arts Maatschappij & Gezondheid worden?

Nu solliciteren!

 

Beleef een werkweek met Ester Penterman, Jeugdarts


In onze cookieverklaring vind je meer informatie: www.ggdtwente.nl/cookieverklaring.

Ester werkt op het consultatiebureau, op school en komt ook op het hoofdkantoor. Je ziet hoe ze zich voorbereid op een werkdag, hoe ze de kinderen onderzoekt en ze vaccineert. Verder vertelt ze over haar advies- en signaleringswerk, het Rijksvaccinatieprogramma en ten slotte iets over de opleiding tot Jeugdarts.