Inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van jouw gegegevens.

Je hebt een aantal rechten waarmee je grip kunt houden op jouw eigen persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kunt ons onder andere vragen om inzage in, correctie, aanvulling en/of verwijdering van jouw gegevens. Met dit formulier kun je gebruikmaken van deze rechten.

Vragen met een (*) zijn verplicht.

Je hebt nog niet aangegeven of je een aanvraag doet namens jezelf of namens een ander.

Persoonsgegevens aanvrager

Vul het formulier volledig in. Alleen dan kunnen we jouw aanvraag in behandeling nemen. Ook zijn we verplicht om jouw identiteit vast te stellen. Als we hiervoor meer informatie nodig hebben, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Je hebt je naam nog niet ingevuld
Je hebt je geboortedatum nog niet ingevuld. Het liefst in de vorm dd-mm-jjjj.
Vul je straatnaam en huisnummer in.
Je hebt je postcode en woonplaats nog niet ingevuld
Vul een telefoonnummer in waarop we je kunnen bereiken
Vul een geldig e-mailadres in, in de vorm naam@provider.nl

Gegevens persoon over wie de aanvraag gaat

Vul hieronder de gegevens in van de persoon over wie de aanvraag gaat.

Je hebt de naam van de betrokkene nog niet ingevuld
Je hebt de geboortedatum van de betrokken nog niet ingevuld
Geef aan wat je van de betrokkene bent

Jongeren van 16 jaar en ouder dienen zelf een aanvraag in. Bij jongeren van 12 tot 16 jaar moet een schriftelijke machtiging of toestemmingsverklaring van de jongere zelf worden bijgevoegd. Dien je een aanvraag in voor iemand anders die 16 jaar of ouder is, voeg dan een schriftelijke machtiging bij van die persoon. Of een afschrift van de rechterlijke uitspraak waaruit blijkt dat jij de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Voeg een kopie van een schriftelijke machtiging of toestemmingsverklaring toe

Details aanvraag

Geef tenminste één onderdeel op waar je aanvraag over gaat
Geef aan welk onderdeel je aanvraag betrekking op heeft

Geef hieronder aan van welk(e) recht(en) je gebruik wilt maken. Je kunt meerdere rechten selecteren.*

Invalid Input

Welk(e) gegeven(s) wil je inzien? In welke systemen staan deze gegevens?

Geef op welke gegevens je wilt inzien
Invalid Input

Welk(e) gegeven(s) wil je rectificeren? Wat zijn de juiste gegevens?

Geef aan welke gegevens je gecorrigeerd wil hebben.
Invalid Input

Welk(e) gegeven(s) wil je laten verwijderen? In welke systemen staan deze gegevens?

Geef op welke gegevens je verwijderd wil hebben

In bijzondere gevallen heb je het recht op beperking van de verwerking of overdraagbaarheid van jouw gegevens. Wil je gebruikmaken van deze rechten, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@samentwente.nl. Geef in de mail een uitleg bij jouw aanvraag.

GGD Twente verwerkt je persoonsgegevens op een veilige manier, volgens de wetten en regels die daarvoor gelden. Zie Privacy. We gebruiken de gegevens die je hebt ingevuld alleen om deze aanvraag te verwerken.

Dit formulier wordt beveiligd door reCAPTCHA. De Google privacyverklaring en servicevoorwaarden zijn hierop van toepassing.