3 april 2024
GGD Twente biedt pedagogische gezinsbegeleiding jeugdgezondheid (PGJ) aan. Dit is een vorm van preventieve opvoedondersteuning.

In een gezin kunnen allerlei stressvolle situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als je als kersverse ouders een kindje krijgt dat veel huilt en weinig slaapt. Of als partners uit elkaar gaan. Zo’n breuk kan verdriet, frustratie en onbegrip veroorzaken, wat kan leiden tot meer spanningen. Als een kind vaak driftbuien heeft, heeft dat ook effect op ouders en de rest van het gezin. Daarnaast zijn ouders soms onzeker over hun manier van opvoeden. Voor al deze gevallen en meer, is er Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid (PGJ).

PGJ is kortdurende begeleiding van opvoedspecialisten bij ouders thuis. Binnen GGD Twente bieden wij pedagogische gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid (PGJ) aan, een vorm van preventieve opvoedondersteuning. Elk jaar vragen wij de ouders bij wie we ‘over de vloer zijn geweest’ hoe zij onze hulp hebben ervaren.

Wat heeft het gezinnen gebracht in 2023?

In 2023 is PGJ bij 363 gezinnen thuis geweest voor een begeleidingstraject. Bijna 90 ouders hebben na afloop van de begeleiding een tevredenheidsvragenlijst ingevuld. In meer dan de helft van die gezinnen, 54%, was het aangemelde kind in de leeftijd van 0 tot 4. 43% was 4 tot en met 12 en 4% 13 tot en met 18 jaar.

De overgrote meerderheid van de opvoeders, 98%, is tevreden en zeer tevreden over de begeleiding die we konden bieden. Het heeft hen bijvoorbeeld rust in het gezin opgeleverd, handvatten om lastige situaties het hoofd te bieden en inzicht in het gedrag van de kinderen en het eigen gedrag. Zo zegt een ouder: “Ik heb geleerd niet zo hard te zijn voor mijzelf. De omgang met mijn kind is verbeterd en ik kan nu beter met bepaalde situaties en gedrag omgaan.”

81% van de ouders zegt dat het zijn of haar kind nu beter begrijpt. 76% van de ouders zegt nu meer zelfvertrouwen te hebben als opvoeder. Een andere ouder zegt: “De gezinsbegeleider ondersteunde ons tijdens een moeilijke periode en heeft ons weer vertrouwen gegeven in ons ouderschap.”

Hoe werkt PGJ?

Vertrekpunt is de hulpvraag van de ouders en wat zij willen bereiken. PGJ heeft twee doelstellingen: samen met ouders in korte tijd een oplossing vinden voor opvoedingsmoeilijkheden én inzicht krijgen in de aard van de (opvoedings)problemen om het gezin, wanneer nodig, toe te leiden naar passende hulp. PGJ wordt uitgevoerd sinds 2006 en is geïntegreerd binnen de lokale teams Jeugdgezondheid. PGJ zorgt voor aansluiting tussen publieke gezondheidszorg, WMO en Jeugdwet.