Maak jij je zorgen om iemand? Denk jij dat deze persoon echt psychische hulp nodig heeft?

Dan kun je een melding doen in het kader van de 'Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg' (WvGGZ).

  • Is het een noodgeval (acute crisis)? Bel 112.
  • Is het geen noodgeval, maar wel een zorgelijke situatie? Neem contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

GGD Twente voert dit Meldpunt uit voor de 14 gemeenten in Twente.
Het Meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is. En welke hulp. 
Wil de betrokkene geen hulp, maar heeft die wel hulp nodig? Dan is verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk.

Hoe zorgwekkend gedrag melden?

Denk jij dat iemand psychische hulp nodig heeft en wil je dat melden, of advies vragen?

Je kunt het Meldpunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur:

telefoon 053 487 6969

Dit nummer geldt voor alle 14 Twentse gemeenten.

Buiten kantoortijden kun je online een melding doen:

formulier Melding Zorgwekkend Gedrag
 

Wat gebeurt er met je melding?

Een GGD-verpleegkundige met veel ervaring in geestelijke gezondheidszorg en met sociaal-maatschappelijke problematiek bekijkt of de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Ook kijken we of er een psychiatrische stoornis een rol speelt. En of verplichte zorg noodzakelijk is. Als het nodig is, overlegt onze verpleegkundige met andere hulpverleners. Dit verkennend onderzoek duurt maximaal 14 dagen.

Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Dat gebeurt alleen als het echt niet anders kan. Bij verplichte zorg wordt de betrokkene niet altijd opgenomen. Het kan ook zijn dat zorg thuis wordt gegeven.

Is verplichte hulp noodzakelijk? Dan adviseren we de officier van justitie om bij de rechter een 'zorgmachtiging' aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet of niet. Dit is allemaal geregeld in WvGGZ.

Krijg je als melder informatie over het verkennend onderzoek?

In de wet staat dat sommigen recht hebben op informatie over het verkennend onderzoek. Bijvoorbeeld de echtgenoot of wettelijk partner, een ouder of een vertegenwoordiger.
Heb je als melder recht op informatie? Dan krijg je binnen 14 dagen bericht van het Meldpunt.
Ben je het niet eens met de uitkomst? Dan heb je het wettelijke recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak onderzoekt.

Andere melders dan die in de wet staan mogen wij van de AVG (de privacywet) niet over de uitkomst informeren.

Waarom zorgwekkend gedrag melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het Meldpunt werkt aan een oplossing samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving.

Wat betekent verplichte zorg voor jou?

Maakt iemand zich zorgen over jou? Heeft iemand een melding over jou gedaan bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente?
Verplichte zorg wordt ingezet als jij door psychische problemen misschien een gevaar bent voor jezelf of voor anderen.

In deze situatie nemen anderen besluiten over je. Je hebt het recht je wensen te laten horen. Je hebt ook recht op hulp van een 'patiëntenvertrouwenspersoon' (een PVP) Dat is iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Wil je steun van een PVP? Geef dan toestemming je contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.
Je kunt ook zelf contact opnemen met de Stichting PVP.