Inentingen (vaccinaties) voor kinderen

Het 'Rijksvaccinatie­programma' beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten.

In het groene vaccinatiebewijs staat precies wanneer je kind welke inenting heeft gekregen.

We starten met het vaccinatieprogramma op het consultatiebureau.

In het jaar dat je kind 9 wordt, krijgt het een dubbele prik: DTP en BMR.

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor de HPV-prikken.

In het jaar dat een kind 14 wordt krijgt hij/zij een uitnodiging voor de Meningokokkenprik.

Overzicht van plaats, datum en tijd van de MenACWY-vaccinaties in Twente.

Het is verstandig om voorbereid op reis te gaan.