Inentingen (vaccinaties) voor kinderen

Het 'Rijksvaccinatie­programma' beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten.

We starten met het vaccinatieprogramma op het consultatiebureau.

In het jaar dat je kind 9 wordt, krijgt het een dubbele prik: DTP en BMR.

Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een uitnodiging voor de HPV-prikken.

Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland.

Overzicht van plaats, datum en tijd van de MenACWY-vaccinaties in Twente.

Het is verstandig om voorbereid op reis te gaan.