Inentingen (vaccinaties) voor kinderen

Het 'Rijksvaccinatie­programma' beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten.

In het groene vaccinatiebewijs staat precies wanneer je kind welke inenting heeft gekregen.

We starten met het vaccinatieprogramma op het consultatiebureau.

Kinderen van Oekraïense vluchtelingen komen in aanmerking voor vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

In het jaar dat je kind 9 wordt, krijgt het een dubbele prik: DTP en BMR.

Meisjes en jongens krijgen in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor de HPV-prikken. 

In het jaar dat je 14 wordt, krijg je een uitnodiging voor de meningokokkenprik.

Het is verstandig om voorbereid op reis te gaan.