We nodigen je kind samen met jou uit op een locatie van de Jeugdgezondheid.

Je krijgt onze uitnodiging met de post toegestuurd. Ook krijg je in een e-mail de nieuwsbrief over 5-jarigen. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 20 minuten.

Vragenlijst

Ook als je kind naar school gaat, blijven we zijn of haar gezondheid volgen. Zoals we dat ook op het consultatiebureau deden. Het gezondheidsonderzoek in de basisschoolperiode is hiervoor een belangrijk middel.

We kijken dan of je kind goed groeit en ook of je kind goed kan zien en horen. Bekijk alvast het oefenmateriaal voor de ogentest.

Maar we letten niet alleen op gezonde groei. We kijken ook naar gedrag, welzijn en leefstijl van je kind. Daarom vragen we je als ouder (of verzorger) om thuis op de computer, tablet of smartphone een vragenlijst in te vullen. De inloggegevens staan in de uitnodiging die je van ons krijgt. En ook school kan aandachtspunten aangeven.

Resultaat

Samen met de vragenlijst geeft het onderzoek een goed beeld van je kind. Tijdens het onderzoek kun je vragen stellen aan de doktersassistente. Misschien heb je vragen over het opvoeden of opgroeien van je kind. Of maak je je ergens zorgen over?

Vervolg nodig?

Soms is er wat meer tijd en aandacht nodig. Ook de jeugdarts is meestal aanwezig op de locatie van het onderzoek. Als het nodig is kan je kind dan meteen aansluitend ook nog bij de jeugdarts terecht.

Samenwerking school met Jeugdgezondheid

Aan een school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.

Heb je als ouder vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we met jou meedenken bij ziekte (afwezigheid), opvoedproblemen, aanpak hoofdluis en pesten, enzovoort.

De school heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheid over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de Intern Begeleider van de school of de leerkracht, met toestemming van jou als ouder, advies vragen aan Jeugdgezondheid over extra ondersteuning van je kind.