Vanwege corona kan deze afspraak komen te vervallen. Consulten op het consultatiebureau worden in overleg en op maat aangeboden. Dit betekent dat we elke keer samen met jou kijken welke zorg je kind van ons nodig heeft.

De mijlpalen bij 18 maanden

 • Kan je kind al goed los lopen?
 • Kan hij (zij) een bal gooien zonder om te vallen?
 • Kan hij twee blokjes op elkaar stapelen?
 • Gaat hij op onderzoek uit als je ergens bent?
 • Zegt hij drie echte woorden met begrip?
 • Begrijpt hij fantasieopdrachten? ('Geef de beer maar een hapje.')

Bij het ontwikkelingsonderzoek gaat het er niet alleen om of je kind het kan. Wij willen ook graag zien hoe je kind het doet. Beweegt hij vloeiend of juist houterig? Hoe reageert hij op opdrachten? Hoe is het contact tussen het kind en een volwassene?

Aandachtspunten van deze leeftijd

 • Als je wilt is de opvoeding een onderwerp in dit consult: Je peuter gaat op zoek naar grenzen en heeft nu een eigen willetje. Dat is soms niet gemakkelijk!
 • Dit werkt soms ook door op het ritme van eten en drinken. Lukt het om een goed ritme aan te houden?
 • De (spraaktaal- en motorische) ontwikkeling is ook weer een belangrijk onderwerp.
  Wil je jouw kind straks naar de peuterspeelzaal laten gaan?

Er zijn geen vaccinaties gepland in dit consult. De volgende komen pas in jullie laatste bezoek aan het consultaiebureau. Dat is als je kind bijna 4 jaar is.

Nieuwsbrief

Zie ook de nieuwsbrief voor ouders van kinderen van 18 maanden.