Je downloadt hier de folder over ziekte van Weil als pdf.
De tekst uit de folder vind je ook op deze pagina.

Wat is de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen de ziekte door bacteriën, deze heten Leptospirosen. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte zelden voor.

Door deze bacteriën kunnen mensen ook andere ziekten krijgen. De informatie hieronder gaat alleen over de ziekte van Weil.

Wat zijn de klachten bij de ziekte van Weil?

De klachten beginnen met:

 • plotseling hoge koorts (39-40 graden)
 • koude rillingen
 • buikpijn
 • braken
 • spierpijn (vooral in de kuiten)
 • hevige hoofdpijn

Daarna kan iemand last krijgen van:

 • geel zien van de huid en het oogwit
 • nieren die slecht gaan werken
 • bloedingen in de huid
 • rode vlekken op de benen

Iemand kan soms ernstiger ziek worden door een nierontsteking of een problemen met de lever of het hart.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 30 dagen. Meestal is dit 7 tot 12 dagen.

Hoe kun je de ziekte van Weil krijgen?

Vooral ratten kunnen de bacterie bij zich dragen. Via hun urine kan de bacterie in aarde, riool en oppervlaktewater (zoals sloten en plassen) terecht komen.

De mens kan besmet raken door:

 • contact met levende of dode ratten of met de urine van ratten.
 • contact met aarde, riool en oppervlaktewater waarin besmette urine zit. Bijvoorbeeld door bijvoorbeeld zwemmen in sloten en plassen.

De bacterie kan via wondjes of via de ogen, neus of mond in het lichaam komen.


Wie kan de ziekte van Weil krijgen?

Iedereen die in contact komt met vochtige aarde en water waar ratten zitten, kan de ziekte krijgen. Mensen die werken met riool, grond of oppervlaktewater hebben een grotere kans.

Iemand die de ziekte van Weil heeft gehad, kan opnieuw ziek worden door deze bacterie.

Hoe kun je de ziekte van Weil voorkomen?

Er bestaat voor mensen geen inenting of medicijnen om deze ziekte te voorkomen. Voor honden bestaat er wel een inenting.

Het is belangrijk om op het volgende letten:

 • Draag rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water of grond wanneer er ratten zijn gezien.
 • Dek wondjes af voordat je in contact komt met aarde en water in de natuur.
 • Was na contact met aarde of oppervlaktewater de handen met water en zeep.
 • Zwem alleen in een zwembad of veilige zwemplassen. De Provincie wijst officieel zwemplassen aan. Dat staat op de borden die bij de zwemplas staan.
 • Laat geen voedsel of afval in de tuin liggen. Ratten kunnen hier op af komen.
 • Zie je ratten in de buurt? Bel dan de gemeente. Zij kunnen advies geven over bestrijding van ratten.
 • Werk je met grond, riool of oppervlaktewater? Draag dan tijdens je werk beschermende kleding. Bescherm je ogen met een bril en je neus en mond met een kapje. Draag rubberlaarzen en handschoenen.

Is de ziekte van Weil te behandelen?

De ziekte wordt behandeld met medicijnen. Soms is opname in een ziekenhuis nodig.

Meestal worden mensen weer helemaal beter na enkele weken. Iemand kan zich nog enkele maanden moe voelen. Soms overlijden mensen aan deze ziekte.

Kan iemand met de ziekte van Weil naar kindercentrum, school of werk?

Voelt iemand met de ziekte van Weil die zich goed? Dan kan hij kan gewoon naar kindercentrum, school of werk. Mensen met de ziekte van Weil kunnen geen anderen besmetten.

Heb je nog vragen?

Bel dan met het team Infectieziekten GGD Twente.