Je downloadt hier de folder over rotavirus-infectie als pdf.
De tekst uit de folder vind je ook op deze pagina.

Wat is een rotavirus-infectie?

Een rotavirus-infectie is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen door het virus een ontsteking van de maag en de darmen. Rotavirus-infecties komen regelmatig voor in Nederland.

Wat zijn de klachten bij rotavirus-infectie?

Niet iedereen die besmet raakt wordt ook ziek. De eerste keer dat iemand besmet raakt, zijn er meestal wel klachten. De klachten beginnen vaak plotseling en kunnen zijn:

  • overgeven
  • diarree
  • koorts
  • misselijk
  • buikpijn en buikkramp

De klachten duren 4 tot 9 dagen. Soms raken kinderen erg uitgedroogd door de diarree. Dan worden ze vaak opgenomen in het ziekenhuis.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2-4 dagen.

Hoe kun je een rotavirus-infectie krijgen?

Rotavirus is heel besmettelijk. Het virus zit in ontlasting van iemand die besmet is. Iemand die een rotavirus-infectie heeft, kan anderen besmetten via de handen. Wast iemand de handen niet goed na bezoek aan het toilet? Dan kan het virus aan bijvoorbeeld de toiletbril, spoelknop, kraan of deurkruk zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terecht komen.

Via de handen kan het virus ook op keukenspullen, eten of speelgoed terechtkomen en zo in de mond.

Iemand is besmettelijk als hij klachten heeft. Dit duurt meestal tot 8 dagen na het begin van de klachten.

Wie kan rotavirus-infectie krijgen?

Kinderen en ouderen lopen meer risico op een infectie. Vooral kinderen tussen de 6 en 24 maanden oud. Mensen die dicht op elkaar leven of werken, hebben meer risico om besmet te raken. Bijvoorbeeld kinderen op een kindercentrum lopen meer risico om daar in aanraking te komen met het virus.

Je kunt deze ziekte vaker dan een keer krijgen.

Hoe kun je rotavirus-infectie voorkomen?

Het is niet altijd te voorkomen dat iemand besmet raakt en ziek wordt. Het is belangrijk om op het volgende te letten:

  • Regelmatig goed handen wassen met water en zeep.
  • Op een veilige manier eten en drinken klaarmaken.
  • Zeker 1 keer per dag het toilet goed schoonmaken.

Er bestaat sinds kort voor baby’s een inenting tegen rotavirus. Deze inenting wordt niet op het consultatiebureau gegeven. Je kunt hier meer informatie over krijgen bij je huisarts.

Is een rotavirus-infectie te behandelen?

Behandeling is meestal niet nodig. De ziekte geneest vanzelf. Heb je veel klachten of duurt het lang voordat de klachten minder worden? Overleg dan met je huisarts. Laat vooral kinderen veel drinken. Dit is belangrijk om te voorkomen dat ze uitdrogen.

Kan iemand met een rotavirus-infectie naar kindercentrum, school of werk?

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.

Heeft je kind een rotavirus-infectie? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van rotavirus-infectie bij hun kind.

Volwassenen die zich goed voelen mogen werken. Werk je met jonge kinderen of in de zorg? Overleg dan eerst met de werkgever voor je weer gaat werken. Overleg ook met de werkgever als je in de voedselbereiding werkt, bijvoorbeeld in een restaurant of een slagerij.

Heb je nog vragen?

Bel dan met het team Infectieziekten GGD Twente.