Voor gemeenten in Overijssel.

Gemeenten krijgen regelmatig te maken met vraagstukken rond gezondheidsrisico’s van milieu-aspecten.

Bijvoorbeeld bij plannen voor een woonwijk of bedrijventerrein.
Ook inwoners kunnen vragen hebben, bijvoorbeeld over de gezondheidsrisico’s van asbest of UMTS-masten.
Hoe kan het team Milieu en Gezondheid je hierbij van dienst zijn?

Expertise

Het team Milieu en Gezondheid bestaat uit deskundigen op het gebied van milieu en gezondheid, namelijk een toxicoloog/arts, een beleidsmedewerker, milieugezondheidskundigen en verpleegkundigen. Wij hebben de expertise in huis om vraagstukken over milieu en gezondheid te behandelen:

 • kennis van de gezondheidsrisico’s van milieu-aspecten
 • ervaring met risicocommunicatie, zodat inwoners de juiste informatie krijgen, zich begrepen en erkend voelen.

Voor deskundigheid op beide terreinen kun je als gemeente-ambtenaar of lokaal bestuurder terecht bij het team Milieu en Gezondheid.

Waarvoor?

 • voor het mede-ontwikkelen van beleid
 • bij vragen van de gemeente of van burgers
 • ondersteuning voorlichtingsactiviteiten
 • voor onderzoeken en projecten

De belangrijkste aandachtsgebieden:

 • asbest
 • binnenmilieu, kindercentra, schoolgebouwen en woningen
 • bodem-, lucht- en waterverontreiniging
 • incidenten met gevaarlijke stoffen
 • leefomgeving, groen in de wijk, ruimtelijke ordening
 • ongerustheid over ziekten in de wijk (kanker)
 • ongedierte, dierplagen, eikenprocessierups
 • risicocommunicatie milieu en gezondheid
 • straling van hoogspanningslijnen, GSM- en UMTS-masten
 • verstoring door geluidhinder, stank

Wat kun je verwachten?

Onafhankelijk advies: Wij denken met je mee en wegen alle onzekerheden tegen elkaar af.

Proactief meedenken: Door onze expertise al in een vroeg stadium in te zetten, voorkom je ongewenste situaties en onrust. Ook bespaar je extra kosten achteraf, bijvoorbeeld kosten voor aanpassingen of extra communicatie.

Onderzoek: Nieuwe ontwikkelingen of een plotselinge toename van individuele klachten kunnen er toe leiden dat wij een onderzoek starten. Wanneer er een bestaand of dreigend gezondheidsrisico blijkt te zijn, rapporteren wij aan het gemeentebestuur. Er wordt een aanpak geadviseerd om de gesignaleerde gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Voor meer informatie

... neem je contact op met het team Milieu en Gezondheid.