door Jeugdgezondheid GGD Twente

Het onderzoek 5-jarigen

Kinderen die 5 jaar zijn worden gezien door de doktersassistente.

  • Het kind wordt samen met de ouder/verzorger uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek. Er wordt gekeken naar de groei en ook worden gezichtsvermogen en gehoor getest. Daarnaast vind er een kort gesprek met de ouder en het kind plaats.
  • Ouders vullen vooraf digitaal een vragenlijst in.
  • Leerkracht levert mogelijke aandachtspunten digitaal aan.

Samen met het kinddossier Jeugdgezondheid geeft dit een goed beeld van het kind.

Het vervolg

Gaat het goed? Dan is er geen vervolg nodig.

Extra aandacht nodig? De jeugdarts is meestal ook aanwezig op de locatie van het onderzoek. Meteen aansluitend aan het gezondheidsonderzoek kan het kind dan vervolgens ook nog bij de jeugdarts terecht. En als het nodig is, kan een doorverwijzing plaatsvinden naar een specialist.

Groep 7 en klas 2

In groep 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs voeren we op school de gezondheidsonderzoeken uit.

Daarnaast denken we graag met school mee als er zorgen over leerlingen zijn. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, ontwikkeling of verzuim.

Contact met Jeugdgezondheid